Děkujeme Vám za spolupráci a projevenou přízeň v uplynulém roce.

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce

přeje kolektiv firmy Ardix Luhačovice